Innhold

 

 

Søk på sidene våre

 

 

Ny nettside

IMG_Rebekka.jpgVelkommen til vår nye nettside.
Denne siden vil være en bloggbasert side, altså fungere som en slags "dagbok". Her legger vi inn påminnelser, aktiviteter som skal skje eller som har skjedd, informasjon om nytt personale, bilder og evt. video (når vi får det til...).
For å komme inn på den enkete avdelings info og bildearkiv, må du ha et passord som blir tildelt deg i barnehagen.Dette passordet blir skiftet hvert år.

Vi har en side til hver avdeling og bildearkiv til den enkelte avdeilng. I tillegg har vi en side hvor vi har lagt inn linker som er relevante for oss.

På "Last ned" siden vil årsplaner og informasjonsskriv som deles ut ligge. Etterhvert håper jeg at de kanskje bare blir liggende på nettet så vi kan være litt mer "miljø vennlige". Vi får se hva som fungerer best.

Ellers må jeg takke Geir for all hjelpen han har bidratt med for å få til denne nettsiden.

Lykke til for alle brukere!

hilsen Astrid, daglig leder.

1 ... 109 110 111 112 113