Innhold

 

 

Søk på sidene våre

 

 

Velkommen til foreldremøte

Det blir foreldremøte avdelingsvis nå på høsten. Det må stille opp en foresatt fra hver familie på møtet. Dere skriver på en liste som blir slått opp hvem som kommer (og evt. antall hvis dere kommer flere)

Tidspunktene er:

Tirsdag 10 september Låven kl. 19.00

Onsdag 11 september Villaen kl. 19.00

Torsdag 12 september Bambini kl. 19.00

Etter foreldremøte vil det bli avviklet et foreldreråd. I dette rådet sitter alle foreldre i barnehagen / på avdelingen. Her kan dere ta opp saker dere ønsker å diskutere alene. Det kan også være saker dere ønsker skal videre til SU (samarbeidsutvalget)

Foreldrerådet velger en representant og en vara til å sitte i SU. SU har møter ca. en gang i halvåret og ellers ved behov. 

Vennligst hilsen Astrid